Ga naar de inhoud
Home » Zo begon het:

Zo begon het:

Bij verschillende activiteiten van de gemeente bleek er behoefte te zijn aan een of andere vorm van assistentie bij de wijkgesprekken en later ook dat bewoners graag wat meer willen weten van de ervaringsdeskundigen die zelf bezig zijn (geweest) met verduurzamen.

Alom in het land zie je groepen ontstaan om andere bewoners van  gemeenten te helpen. Dat gebeurde veelal in werkgroepen of coöperaties. In deze groepen zitten energiecoaches die een bescheiden opleiding hebben gevolgd. We hebben hier en daar gevraagd naar ervaringen evenals naar de opbouw van de organisaties.

Met de gemeente Medemblik zijn we begonnen om ideeën te ontwikkelen hoe we dat ook in onze gemeente vorm kunnen geven. Min of meer van scratch af aan zijn we eenvoudig gestart om te kijken waar we tegenaan zullen lopen. Dat begint met het vinden van vrijwilligers die eventueel later energiecoach willen worden. Op het verlanglijstje stond ook de wens om de lat hoog te leggen en de mensen die gaan helpen, de mogelijkheid te geven om een cursus “energiecoach” te volgen. Hiervoor is een budget nodig. Voor een relatief kleine groep is dat lastig te regelen en moet je kijken naar samenwerking met andere partijen.

De eerste keer als groep op de braderie om medebewoners te helpen.

Na enige omwegen zijn we terecht gekomen bij de Zonnecoöperatie West-Friesland (ZCWF). Deze groep had al ervaring met enkele energiecoaches en het uitvoeren van warmtescans. Er ontstond een prettige samenwerking waarbij we talrijke ideeën hebben uitgewisseld. Een belangrijk voordeel van de ZCWF is de organisatie die al opgetuigd is.

Er is een hardnekkig misverstand dat een coöperatie, dus ook de Zonnecoöperatie een commerciële partij is. Dat is niet het geval.

Het idee kwam al gauw op om t.z.t. ook andere werkgroepen van andere gemeenten erbij te betrekken. Om daar wat uniformiteit in aan te brengen was het idee om de naam “Warm” hiervoor te gebruiken dus “Warm Medemblik”. De naamgeving wordt door de verschillende partijen omarmd.