Ga naar de inhoud
Home » Long-Term Wins

Long-Term Wins

Heb je je wel eens afgevraagd waarom je een kachel hebt? Hoewel veel mensen dat denken, heeft het weinig te maken met de temperatuur buiten. Stel, je huis is een grote thermosfles, die hoef je ook lange tijd niet bij te verwarmen.

Je hebt de kachel nodig om de warmte die weglekt naar buiten weer toe te voeren. Bij een huis gaat het door de vloer, de gevel, het dak en door de ramen. Bij bestaande oudere woningen gaat vaak meer dan de helft van de warmte door kieren, gaten en roosters. De tocht die ontstond was meteen de ventilatie. De splinternieuwe woningen hebben nauwelijks meer een kachel nodig omdat deze zeer goed geïsoleerd zijn en er zijn geen gaten, kieren of roosters. Toch moet er geventileerd worden. Bij nieuwe woningen wordt dan een WTW gebruikt. Een WTW is een WarmteTerugWinInstallatie. De lucht in huis wordt afgevoerd. De warmte wordt eerst uit deze lucht gehaald en wordt weer toegevoerd aan de verse lucht van buiten. Deze voorverwarmde buitenlucht wordt in het huis verdeeld. Dit alles gebeurt door één apparaat, de WTW. Helemaal geen Hocus Pocus. Bij oude woningen is installatie niet altijd mogelijk omdat je dan veel buizen nodig hebt. Soms moet je dan beslissen om toch met een enkele ventilator (CVE) te werken, helaas met iets meer verlies. Kortom, we willen van ons huis een soort thermosfles maken met zo weinig mogelijk verliezen. Dat betekent dus dat als de vloer, het dak en de gevel geïsoleerd worden er veel minder warmte verloren gaat. Ook door de ramen gaat veel warmte verloren, niet door tocht maar gewoon door het glas. Door enkel glas verlies je ruim 5 keer zoveel warmte als door HR++ glas. Door gewoon dubbel glas is dit 2,5 keer.

Dan wil ik het even illustreren met mijn eigen huis (1976) in het eerste jaar gebruikten we 2100 m3 aardgas!!, waarbij nog opgemerkt moet worden dat we niet eens in alle ruimten stookten. Na alle maatregelen van isoleren, kieren dichten en aanbrengen van een WTW is het gedaald naar 700 m3/jaar aardgas. Drie keer zo weinig dus. Dat betekent dus dat de kachel na uitvoering van genoemde maatregelen 3 keer zo klein zou mogen zijn.

Dat geldt dan ook voor een warmtepomp, welk type je ook zou hebben. Deze mag ook 3 keer zo klein zijn. De warmtepomp gebruikt elektriciteit maar dan ook 3 keer minder. En wil je de elektriciteit zelf opwekken met zonnepanelen dan heb je 3 keer zo weinig panelen nodig voor de verwarming. Heb je laagtemperatuur radiatoren, heb je ook kleinere nodig en als je een bodemwarmtepomp hebt heb je ook een kleinere bodemlus nodig of bij een PVT-warmtepomp minder PVT-panelen.

Nu komt het mooie: het geld dat je besteedt aan de isolatie verdien je helemaal terug met de besparing op de verwarmingsinstallatie. Een echte win-win situatie dus. Om dit te illustreren: ik verwarm mijn huis met een bodemwarmtepomp met elektriciteit opgebracht door 5 á 6 zonnepanelen en dat is ook inclusief warm tapwater. Het huis is inclusief gebruik elektrische auto ruim energieneutraal, zelfs nul op de meter (NOM). De energierekening is nul.

Een en ander is heel mooi uitgelegd in een filmpje van de Universiteit van Nederland op YouTube:

“Zoveel geld verdien je door je huis te verduurzamen”, een aanrader.

Het filmpje is al wat ouder, de genoemde bedragen zijn niet actueel zowel de kosten als de opbrengsten. Bedenk óók dat er een aantal aannames zijn gedaan zoals de gekozen oplossingen die wél voor iedereen verschillend kunnen zijn. Denk aan type warmtepomp, aantal zonnepanelen, wel of geen vloerverwarming. De conclusies blijven echter onverminderd geldig, de winst is groter naarmate het verbruik hoger is. De geboden financieringsmogelijkheden zijn ruimer dan in het filmpje gemeld.

Heel veel meer informatie op de onafhankelijke website www.huisenergieneutraalmaken.nl